Om nadere toelichting te geven waar Wij Isoleren zich op baseert bij kwaliteitsregelingen volgt hier een beschrijving van een aantal begrippen die we daarbij gebruiken.

Isolatiebedrijf

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de uitvoering van isolatiewerkzaamheden en deze voor eigen rekening en risico uitvoert.

Kwaliteitsregeling

Een kwaliteitsregeling is een set van eisen en procedures om de kwaliteit van de werkwijze van het bedrijf en het werk te kunnen borgen en /of te kunnen controleren.

Kwaliteitsinstelling / Certificerende instelling

Een kwaliteitsinstelling is een onafhankelijke organisatie die kwaliteitsregelingen ontwerpen en beheren en de naleving van de regelingen bij bedrijven controleren. Daar waar op Wij Isoleren een kwaliteitsinstelling voor bepaalde werkzaamheden is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie noemt Wij Isoleren dat een certificerende instelling.

Raad voor Accreditatie RvA

Kort gezegd: De RvA controleert en erkent de controleur en zijn kwaliteitsregelingen. Haar taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van onder meer certificerende instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Op Wij Isoleren zijn ook kwaliteitsregelingen opgenomen die niet zijn erkend door de Raad voor de Accreditatie.

Erkennen / Certificeren

Als een kwaliteitsinstelling verklaart dat een isolatiebedrijf voldoet aan kwaliteitseisen noemen we dat proces ‘erkennen (en de verklaring een ‘Erkenning’). Als een kwaliteitsinstelling voor die werkzaamheden is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie noemen we dat proces ‘certificeren’ (een de verklaring een ’Certificaat’).

Kwaliteitseisen / Beoordelingsrichtlijn (BRL)/ Uitvoeringsrichtlijn (URL)

Per kwaliteitsregeling worden er door de kwaliteitsinstelling kwaliteitseisen geformuleerd en de manier waarop controle en sanctionering is georganiseerd. Als kwaliteitseisen zijn uitgegeven door een certificerende instelling worden dat beoordelingsrichtlijnen oftewel BRL’s genoemd. BRL’s worden vastgesteld door een commissie waarin zitting hebben vertegenwoordigers van bedrijven binnen de branche en opdrachtgevers. Deze commissie wordt College van Deskundigen genoemd. BRL’s zijn voor sommige maatregelen verder uitgewerkt in URL’s (Uitvoeringsrichtlijnen). URL’s gelden altijd in combinatie met een BRL. Als kwaliteitseisen worden geformuleerd door een (niet door de RvA geaccrediteerde) kwaliteitsinstelling zijn deze vaak vastgelegd in een handboek.

Sluit Menu