Wij-Isoleren verleent u toegang tot www.wij-isoleren.nl en www.wijisoleren.nl en publiceert hier ter informatie o.a. teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wij-Isoleren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie op deze website.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u bekijkt. Door deze te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Wij Isoleren met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Wij Isoleren aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Wij Isoleren is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wij Isoleren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Wij Isoleren.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk bij Wij Isoleren te worden verzocht.

Sluit Menu