NVPU

Brancheorganisatie van producenten en verwerkers van polyurethaan hardschuimisolatie

 

De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten (NVPU) behartigt de belangen van producenten en verwerkers van polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hardschuim. Deze materialen worden toegepast als thermische isolatie in de bouw. De NVPU staat voor een doelmatig en duurzaam gebruik van grondstoffen en producten en richt zich op vermindering van het energieverbruik.

De NVPU informeert haar leden over materialen en technieken, biedt hen een platform voor overleg en kennisuitwisseling. De NVPU geeft verder voorlichting en vormt een centraal informatiecentrum voor uiteenlopende thema’s op het gebied van isolatie met polyurethaan. De NVPU is voor beleidsmakers en regelgevende instanties een betrouwbare gesprekspartner namens de branche.

De NVPU is zich bewust van de vragen die er kunnen leven over het aanbrengen van bepaalde PU-producten. Zij zet zich in om hierover open en transparant te communiceren en belanghebbenden van de juiste informatie te voorzien. Ook geeft de NVPU praktische adviezen over het aanbrengen van PU-producten.

www.nvpu.nl

Sluit Menu