In de beschrijving van isolatiebedrijven besteedt Wij Isoleren aandacht aan:

  • Of het bedrijf meer dan de wettelijk verplichte garantie biedt.
  • Of het bedrijf is aangesloten bij een geschillencommissie.
  • Of het bedrijf is aangesloten bij een relevante brancheorganisatie.

Garantie

Wij Isoleren onderscheidt twee soorten garantieregelingen:

  • een “verzekerde garantie”, als de kwaliteit van het werk wordt gewaarborgd (ook na faillissement van het isolatiebedrijf) door een waarborgfonds / verzekeringsmaatschappij.
  • een garantieregeling die is opgesteld in samenspraak met een consumentenorganisatie.

De Garantieregeling dient naar oordeel van de toetsingscommissie voldoende vindbaar te zijn en te worden toegelicht op internet.

Geschillen

Onder geschillencommissie te verstaan een commissie die een bindend adviesprocedure kent  (zie artikel 7:900 BW) met vooraf wel kenbare (procedure)regels en bindende werking.

Wij Isoleren onderscheidt twee soorten geschillenregelingen:

  • een geschillenregeling van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken;
  • een geschillencommissie van een branche onder voorzitterschap van een onafhankelijk jurist.

De Geschillenregeling dient naar oordeel van de toetsingscommissie daarnaast voldoende vindbaar te zijn en te worden toegelicht op internet.

Relevante Brancheorganisatie

Wij Isoleren laat zien of het bedrijf is aangesloten bij een voor de betreffende maatregel relevante brancheorganisatie.

Het lidmaatschap van een brancheorganisatie vergroot de kans dat een bedrijf op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen. De klant heeft de mogelijkheid om bij een probleem de brancheorganisatie te benaderen om te bemiddelen tussen klant en bedrijf.

Bij discussie in hoeverre een brancheorganisatie relevant is beslist de toetsingscommissie.

Sluit Menu