Wij Isoleren geeft informatie over de kwaliteitsregeling per bedrijf per maatregel. Een bedrijf kan diverse isolatiewerkzaamheden uitvoeren maar bijvoorbeeld alleen voor spouwmuurisolatie voldoen aan een kwaliteitsregeling.

Wij Isoleren presenteert per isolatiemaatregel de bedrijven die gebruik maken van de voor die maatregel beste kwaliteitsregeling. In een enkel geval, vooral daar waar het aantal bedrijven dat volgens die beste kwaliteitsregeling werkt klein is, worden ook de bedrijven getoond die werken volgens een andere kwaliteitsregeling.

De begrippen die we daarbij gebruiken lichten we hier toe.

Soorten kwaliteitsregelingen

Wij Isoleren maakt een onderscheid in soorten kwaliteitsregelingen.

Niveau A:

Kwaliteitsregeling van een certificerende Instelling geaccrediteerd door RvA voor deze maatregel. Wij Isoleren heeft regelingen opgenomen van de certificerende instellingen: Insula Certificatie, KIWA, SGS-Intron en SKG-IKOB.

Niveau B:

Kwaliteitsregeling die wel wordt uitgevoerd door een certificerende Instelling maar die voor deze maatregel niet is geaccrediteerd. De certificerende instelling staat goed bekend, omdat ze voor andere isolatiemaatregelen wél geaccrediteerd zijn. Wij Isoleren heeft daarom ook enkele regelingen, die niet vallen onder de categorie A, opgenomen van: Insula Certificatie en SKG-IKOB.

Niveau C:

Kwaliteitsregeling van een instelling die niet is geaccrediteerd door RvA. De kwaliteitsinstelling heeft vaak banden met een brancheorganisatie. Wij Isoleren heeft regelingen opgenomen van: Afbouwkeur, Dakmeester, Dakmerk, GBO, OnderhoudNL Garantiebedrijven, Stichting Gevelgarantie, Stichting Garantie Timmerwerken, VKG-Keurmerk en VMRG-Keurmerk.

Een kwaliteitsregeling van een producent (niet op deze site)

Deze kwaliteitsverklaring is afgegeven door een leverancier of producent (het erkende bedrijf wordt voor de isolatiemethode vaak dealer genoemd). Isolatiebedrijven met kwaliteitsregelingen van een producent worden niet op Wij Isoleren genomen, omdat bij deze regelingen een externe controle ontbreekt.

Nadere toelichting

Niveau A

 • De certificerende instelling is voor de isolatiemaatregel geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.
 • De kwaliteitsregeling is gebaseerd op een BRL.
 • De certificerende instelling voert met regelmaat controles uit op kantoor én tijdens de uitvoering van isolatiewerkzaamheden.
 • De kwaliteitsregeling kent een sanctiebeleid voor het geval dat er afwijkingen worden geconstateerd van de certificeringseisen.
 • Voorbeeld: Procescertificaat spouwmuurisolatie

Niveau B

 • De certificerende instelling staat goed bekend, omdat ze voor andere isolatiemaatregelen wél geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie.
 • De kwaliteitsregeling is gebaseerd op kwaliteitseisen.
 • De certificerende instelling voert met regelmaat controles uit op kantoor én tijdens de uitvoering van isolatiewerkzaamheden, maar minder intensief dan bij Niveau A.
 • De kwaliteitsregeling kent een sanctiebeleid voor het geval dat er afwijkingen worden geconstateerd van de kwaliteitseisen.
 • Voorbeeld: SKG IKOB erkent dakspouwisolatiebedrijven

Niveau C

 • De kwaliteitseisen zijn opgesteld door de kwaliteitsinstelling en kent een eigen systeem van controle en sanctionering, dat over het algemeen minder streng is dan de controle en sanctionering bij Niveau A en B.
 • In de praktijk wordt Niveau C ook wel ‘erkenningsregeling’ genoemd.
 • Voorbeeld: OnderhoudNLGarantbedrijven
Sluit Menu