Indien een bedrijf het niet eens is met de manier waarop Wij Isoleren een kwaliteits- of andere regeling van een bedrijf heeft beoordeeld, worden deze (eens per 3 maanden) besproken in de toetsingscommissie Wij Isoleren bestaande uit een deskundige van VENIN, het Ministerie van BZK en Milieu Centraal.  De toetsingscommissie beslist binnen 3 maanden op een aan haar schriftelijk kenbaar gemaakt verzoek.

Het contactadres is: wijisoleren@milieucentraal.nl.

Sluit Menu